Hvad er Aktiv læring, og hvorfor er det vigtigt i den daglige undervisning?

A-Sport er overbevist om, at læring sker bedst ved “at gøre” og ved at bringe flest mulige sanser i spil. Aktiv læring i form af øvelser og bevægelsesaktiviteter er vores bedste kort til en læring, der er stærk og holdbar som grundlag for integreret og fortsat læring.

Aktiv læring er et nyt område eller terræn på tværs af sprog, traditionelle fag og fysisk bevægelse

Aktiv læring er et nyt område eller terræn på tværs af sprog, traditionelle fag og fysisk bevægelse. Som vi oplever blandt unge kunstnere, at det er muligt at synge og danse på samme tid, eller at skuespilleren både kanudtrykke sig i rollen og forholde sig til medspillere på scenen. På samme måde tror vi på, at det er muligt at bevæge sig og samtidig træner f.eks. sprog, tal, relationer og ikke mindst kommunikation fysisk og kognitiv.

Aktiv læring eller læring i bevægelse er kropslige oplevelser, erfaringer og indsigt og dermed også bevidsthed. En bevidsthed, der er knyttet til kroppens erindringer og forestillinger. Den er stabil, og det er både vist og sandt, at det man har i benene, får man også i hovedet.

Kontakt os for mere information

Med tanker på ovenstående er der grundlag for at kæmpe for læring i bevægelse

En læring, der kan give både børn, unge og voksne en tiltro og fornemmelse for både et stærkt selvforhold og styrke interaktionen med andre i konkrete nærværende situationer og aktiviteter.

Den ultimative fordel ved læring i bevægelse er at der kaster værdifulde sidegevinster af sig: Blodet ruller hurtigere, nervebaner bliver myeliniseret, kroppen styrkes, man genererer energi og skaber flere oplevelser og erfaringer omkring ord, kategorier og begreber.

Få en god portion Aktiv Læring her

Aktiv læring - læring i bevægelse er lege eller aktiviteter koblet med et fagligt fokus

Læringen gennem leg kan gøre indlæringen sjov, motiverende, fysisk og forståelig på en anderledes og konstruktiv måde.

Aktiviteterne i aktiv læring lægger op til at både børn, unge og voksne er aktive deltagere og det sociale spil er en del af udvekslingen, ligesom sansning og bevægelse heller ikke kan adskilles i praksis. I A-Sports Idébank er det oplagt at finde og blive inspireret til at implementere aktiv læring i netop den institution eller det forum, hvor der er brug for læring på en ny måde: en læring der ikke nødvendigvis behøver foregå på en stol eller ved et bord.

Koblingen mellem fysisk aktivitet og faglighed har givet gode resultater i de danske skoler

Adskillige elever husker bedre det faglige stof, og det bliver med de rette værktøjer muligt at lave differentieret undervisning på den enkelte elevs niveau. Arbejdet med aktiv læring fremmer blandt andet trivsel, motivation og koncentration. Den faglige fordybelse i klassen skærpes, og aktiv læring bidrager med en kreativ, inspirerende og legende måde. Læring i bevægelse som læringsform giver stor deltagerinvolvering, og alle elever får sig rørt og får stimuleret flere sanser.

Læringsformen udmærker sig ved en spændende og sjov undervisningsform for både elever og lærere, og uden der bliver gået på kompromis med det faglige udbytte.

At bruge de forskellige rammelege/rammeaktiviteter flere gange på tværs af fag og områder, at lytte til elever og ikke mindst “turde fejle” når man skal udføre og lykkes med fysiske bevægelser i den boglige undervisning er afgørende og gyldig i den aktive læring.


Gevinsterne er åbenlyse. Klassens trivsel og evne til samarbejde bliver et

givtigt bonus til den faglige læring.

A-Sport er ikke alene overbevist om at læring sker optimalt ved “at gøre”.

Vi ved også, at forskere er langt i forsøgene på at klarlægge hvordan og hvorfor bevægelse gavner elevernes evne til at forstå og til at huske det faglige stof. Mona Have Nielsen forklarer under overskriften Brug Kroppen, og lær mere, hvor vigtig læring er knyttet til at skabe nye veje via neuroner i hjernen.


Det korte af det lange består i at skabe neuronveje. Første rejse fordrer stor investering, men de følgende forsøg på samme indsats bliver lettere og med mindre anstrengelse.

Med et andet ord omtaler vi læringen/ neuronsporet som et hukommelsesspor. Hukommelsessporet består af varige celleforandringer, som skaber langtidshukommelsen. Mona Have Nielsen pointerer at jo mere krop og sanser er i spil, jo større er chancen for et stærkere spor over synapsekløfter. Dermed er vi bedre til at huske stof lige fra kognitiv viden til fysiske bevægelser. For yderligere og dybere detaljer se eventuelt den fine artikel og tilhørende kilder ‘Brug kroppen, og lær mere’ i Idræt i skolen.

A-Sports Idébank er berettiget som en vigtig og givtig del af lærerens eller pædagogens forberedelse af flere grunde

Det afgørende, vi vil fremhæve, er, at portalen er spækket med netop mange rammeaktiviteter. Med få ændringer kan de bruges igen og igen og på tværs af forskellige fag og til forskellige målgrupper.

Aktiviteterne er på samme tid både genkendelig og nye i læringen for eleven og dermed overkommelig i processen med at skabe og styrke “neuronveje”.

Portalen er udformet som en sanselig og meget visuel platform, der appellerer til at gå direkte ombord i overførslen fra platform til konkret fysisk praksis. I layout og udtryk på portalen er der både en kort illustrativ video, og efterfølgende en trinvis beskrivelse og forklaring af de specifikke rammeaktiviteter. Sammenlagt fremstår portalen som en meget fleksibel tilrettelæggelsesform, der også udmærker sig ved en mulig høj grad af elevinvolvering.

Det der sker i hjernen!

Effekter ved fysisk aktiv læring...

  • Blodgennemstrømningen øges, så der kommer mere energi til hjernen, så den fungerer bedre
  • Tykkere hjernebjælke - hurtigere kommunikation mellem venstre og højre hjernehalvdele
  • Frigiver dopamin – sammen med blod gennemstrømning ’vækker det hjernen’ og gør den mere indlæringsparat
  • Beskytter og aktiverer nye nerve celler
  • Forbedrer koncentrationsevne (fx at frasortere forstyrrende stimuli), hukommelse og evnen til at se nye løsninger
  • Hukommelsescenter vokser
  • Øget hastighed af nervesignaler, evne til at koble forskellige hjerneområder
  • Blodgennemstrømningen øges generelt

Vil du høre mere?

Send en mail til os, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan være med til at implementere Aktiv Læring på din skole

Send os en mail - så kontakter vi jer

Kurser eller workshop

Har I lyst til, at vi kommer forbi og viser Jeres medarbejdere i hvordan den Aktive Læring kan implementeres i undervisningen - så tag fat i os.

Kontakt os

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering