A-Sport Idébanken et et videnscenter af bevægelses- og læringssekvenser

To klik og du kan bruge og kreere løs med A-Sport Idébank. Vidensbanken indeholder et væld af bevægelses- og lærings-sekvenser, der multimodalt giver inspirerende og kvalificerede input til din undervisning og læringsfacilitering. Aktiv Læring er en af fire underkategorier i portalen, hvor aktiviteterne generelt er animeret. Desuden er formidlingen udformet i et aktivt appellerende sprog. Både elever, lærere og pædagoger kan bruge Idébanken sammen eller elever kan arbejde direkte med portalens anvisninger.

A-Sports Idébank er et digitalt bibliotek , der er fyldt med inspiration og bevægelses-instruktioner til den måde at lære på. Man deltager og bevæger sig til viden, færdigheder og kompetencer.

A-Sport Idébank er godkendt af

EMU - Danmarks Læringsportal

"Aktiv Læring" bruges som benævnelse for den måde at lære på, og der tilstræbes konstant på at formidle viden om idræt, motorik og bevægelse i kraft af animationer og levende billeder. På portalen kan man fra det førstetryk på tasterne navigere og orientere sig via visualiseringer og bevægelser rundt mellem et utal af lege, øvelser og aktiviteter. Instruktionerne er opdelt i overskuelige trin og formet multimodalt, idet både tekst, billeder og tale er med til at sætte rammen for læring.

Idébanken med gode aktiviteter til lærere og pædagoger

Idébanken forsøger at formidle via et aktivt sprog og på denne måde nå den egentlige modtager, der også kan være børn uden om en pædagog eller lærer som mellemmand. Hensigten er ikke at overflødiggøre læreren eller pædagogen, men at skabe et pædagogisk værktøj, som børn og voksne kan interagere med.

Idébanken er opdelt i fire kategorier:

Aktiv Læring, Motorik og Sanser, Lege samt Idræt og Træning

Den sidste er hovedsageligt udformet med henblik på at give inspiration til idrætslæreren, afgangselever og instruktører i foreninger. Indholdet orienterer sig efter de discipliner, vi møder i idrættens verden. I flere tilfælde er der aftaler med repræsentanter fra netop de discipliner, hvor de kan være rollemodeller og læringen kan dermed tage karakter af en ny mesterlære.

Kategorien Aktiv Læring er karakteriseret ved en fokusering på en mere fag-faglig læring, hvor bevægelsen er tilgangen til læring i et fag. i mange af de situationer, hvor børn og voksne traditionelt har været henvist til at træner og øve siddende på en stol ved bordet indeholder idébanken et utal af aktiviteter knyttet til fagene, hvor eleven deltager i bevægelse. Idébanken indeholder mange aktiviteter, der kan understøtte den bevægende tilgang til både matematik og sprogfag, primært selvfølgelig danskfaget.

A-Sports Idébank er en levende portal

En animator, en grafisk designer og en ideudvikler & fagkonsulent i et crossover mellem professionerne samarbejder om at udvikle og udforme en platform, hvor brugervenlighed og faglighed er i centrum. Løbende er der opdateringer, nye animationer og aktiviteter og ikke mindst er A-Sport at betragte som "first mover" i inddragelse af nye materialer og produkter, der kan højne læring og undervisning for eleverne.

Samtlige aktiviteter i Idébanken er suppleret med QR-koder og brugeren er ikke afhængig af digital "devices", men man kan printe og kopiere i det omfang, den enkelte lærer og elev ønsker og har behov for.

Vil du høre mere?

Send en mail til os, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan være med til at implementere Aktiv Læring på din skole

Send os en mail - så kontakter vi jer

Kurser eller workshop

Har I lyst til, at vi kommer forbi og viser Jeres medarbejdere i hvordan den Aktive Læring kan implementeres i undervisningen - så tag fat i os.

Kontakt os

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering