Bevægelsesaktiviteter med trivsel og leg i fokus

Bevægelsesaktiviteter med trivsel og leg i fokus

Forfatter: Else Kjærulff Torp Dato: 13. august 2021

 

Styrk klassefællesskabet. Hermed lancerer vi mange nye og velkendte BEVÆGELSESAKTIVITETER, der styrker elevernes trivsel og klassens fællesskab.

Spontane smil, grin og lysten til at gribe ud efter de andre viser trivsel. Når situationer samtidig rammesætter, at alle kan folde sig ud, og at alle kan komme i spil, er essensen til stede. Oplevelsen i at mærke at den ene efter den anden overgiver sig til sagen, til legen og til de andre er så stor, at det er værdifuldt at træne og øve sig i det og afsætte tid til det. Netop i denne tid med nye tiltag efter en periode uden socialt samvær med klassekammerater må vi gerne fylde med muligheder for at genoptage og genvinde det sociale klassefællesskab. Årstiden taget i betragtning er det oplagt med mere leg, bevægelse og sjove sociale oplevelser, der også kan styrke den enkelte elevs trivsel og velbefindende i det sociale rum. Forskning viser, at bevægelse har en fantastisk evne til at udvirke og gøre godt for den mission, vi er på, at styrke trivslen. Man skal trives for at kunne lære og modtage
undervisning.

Står du i en situation, hvor du kunne mangle en håndfuld gode bevægelsesaktiviteter til klassen, så slå vejen forbi A-Sports Idébank. Den består af mindst 100 små og større bevægelsesaktiviteter på forskellige niveauer.
A-Sports Idébank er åben og tilgængelig for alle skoler og institutioner. Det indebærer blot, at du som lærer eller pædagog henviser eleverne direkte til en bevægelsesaktivitet. Dermed kan de følge og deltage fysisk parallel med den animation, de møder i aktiviteten i Idébanken. Tilmed er der en lydkulisse og ofte også et speak, der guider eleven gennem aktiviteten. Hvor mange aktiviteter man vil bruge om dagen, må være op til den enkelte underviser eller aktivitetsleder.

Bevægelsesaktiviteterne kan bruges i klassen som et kortere eller længere afbræk i en fagfaglig sammenhæng, hvor man sammen kan have det sjovt med forskellige sociale og fysiske lege. Alle aktiviteter har således et mål om at fremme trivsel og læring og ikke mindst med fysisk bevægelse som middel. Giv hinanden plads til forskellighed trods det fælles mål.
Om det er i frikvarterer eller i særlige situationer udenfor undervisningstiden i løbet af skoledagen kan legene laves med en hel eller halv klasse, eller de kan arrangeres med mindre elevgrupper/elev-bobler.
Regelmæssig fysisk aktivitet styrker generelt trivselsindsatsen. Tilsvarende befordrer den fysiske aktivitet specifikke aspekter af både fysisk, psykisk og social sundhed hos børn og unge. Fysisk aktive børn har væsentlig mindre risiko for at få symptomer på depression end mindre aktive børn, både på kort og lang sigt. De positive effekter afhænger af den ramme, man sætter det ind i, og det er afhængigt af den pædagogiske tilgang, intensitet og varighed. Endelig betyder også det sociale miljø omkring aktiviteten noget for effekten.

I de næste 5 uger giver vi inspiration til aktiviteter, der både kan foregå udenfor eller indenfor i klassen og på gangene. Aktiviteterne kræver imidlertid, at man måske skal afsætte lidt energi til at flytte borde og stole.
Til hver uge er der netop mindst én aktivitet, der kan foregå indenfor i klasselokalet.

Som afslutning vil A-Sport pointere, at trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Begrebet anvendes hyppigt i vurderingen af børns udvikling. I skolen er trivsel derfor et personligt aspekt ved tilværelsen, som skabes af erfaringer og mødet med omgivelserne. Trivsel er i de senere år blevet et vigtigt redskab i vurdering af de livsvilkår og den livskvalitet, der udvikles i omsorg for sårbare grupper.

Robusthed skabes af gode erfaringer :-)

Bevægelsesaktiviteter med trivsel og leg i fokus

 • 5 trivselsaktiviteter – uge 1

  Bevægelsesaktiviteter til den første uge til indskoling og mellemtrin.

  Hent hæftet her...

 • 5 trivselsaktiviteter – uge 2

  Bevægelsesaktiviteter til den anden uge til udskoling.

  Hent hæftet her...

 • 5 trivselsaktiviteter – uge 3

  Bevægelsesaktiviteter til den tredje uge til indskoling og mellemtrin.

  Hent hæftet her...

 • 5 trivselsaktiviteter – uge 4

  Bevægelsesaktiviteter til den fjerde uge til udskoling.

  Hent hæftet her...

 • 5 trivselsaktiviteter – uge 5

  Bevægelsesaktiviteter til den femte uge til indskoling og mellemtrin.

  Hent hæftet her...