Ringen vandrer


Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænderne. To steder brydes kredsen, og en hulahopring hænges over en arm, hvorefter kredsen lukkes igen. Hulahopringene transporteres rundt mellem deltagerne uden at kredsen brydes. Der samarbejdes om at få hulahopringene til at flytte sig kredsen rundt - uden at deltagerne slipper hinandens hænder. En for en kravler deltagerne igennem ringen, som derved vandrer videre til den næste i kredsen. Hvis kredsen brydes, skal man starte forfra. Det kan aftales på forhånd, hvor mange gange ringene skal rundt. Der kan også skabes konkurrence ved at sige, at den ene ring skal overhalde den anden eller en regel om, at ringene ikke må røre hinanden.


To hulahopring pr. rundkreds.
Vis produkter
Fra 8 år
En gruppe
Min. 15 min.
SkoleMellemtrinUdskolingBrain breaksTrivselSociale legeLeg og bevægelse
Rundkreds
Rundkreds

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænderne.

Hulahopringe
Hulahopringe

I bryder kredsen to steder. Hvert sted hænger I en hulahopring over en arm, hvorefter I lukker kredsen igen.

Samarbejde
Samarbejde

I transporterer hulahopringene rundt imellem deltagerne uden at bryde kredsen. I samarbejder om at få ringene til at flytte sig rundt i kredsen - uden at deltagerne slipper hinandens hænder.

Transport af ring
Transport af ring

En for en kravler I igennem hulahopringen, som derved vandrer videre til den næste i kredsen. Hvis I taber ringen på jorden eller bryder kredsen, samler I ringen op og lukker kredsen igen. Ringen vandrer videre fra der, hvor kredsen blev brudt. I kan aftale på forhånd, hvor mange gange ringene skal rundt i kredsen.

Konkurrence
Konkurrence

I kan afvikle en lille konkurrence ved at sige, at den ene ring skal overhale den anden/røre den anden ring. Eller at de to ringe ikke må røre hinanden. God fornøjelse med at få ringen eller ringene til at vandre.

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering