Over Broen


En aktivitet der udformer sig i en fangeleg med opgaveløsning. En aktivitet der får pulsen op. Fuld fart på fagligheden og bevægelsen. 10 kegler i hver ende af en bane, med en tydelig midte, som er broen der skal krydses. Skriv (synliggør) nummer på keglerne, så eleverne kan skrive, hvilke kegler de har været ved. Under hver kegle er de en opgave der skal løses. Eleverne skal være sammen i makkerpar to og to (hvert par skal have papir og blyant til løsning af opgaverne). Hver gang man har løst en opgave i den ene ende, skal man krydse broen for at komme til næste opgave i den anden ende af den opstillede bane. (man skal altid krydse broen for at komme til næste opgave, man må ikke lave flere efter hinanden på samme side. På broen (i midten) er der et par som er fangere. Tager dette makkerpar et andet makkerpar, skifter de plads. Det gamle fangepar får nu det andet makkerpars løste opgaver, som de så skal arbejde videre på. Det fangede makkerpar skal nu fungere som fangere, indtil de fanger et nyt par, og sådan fortsætter det indtil en grupper har løst alle opgaverne.


Kegler med tal 0-20 og markeringsbrikker.
Vis produkter
Fra 5 år
En gruppe
Ca. 20 min.
SkoleIndskolingMellemtrinDanskMatematikSprogfagAndre fagAktiv Læring
Banen
Banen

I placerer 6 kegler i hver ende af banen. Herefter markerer I linjen, fx med kegler eller sjippetove der er bundet sammen til en lang linje, som viser helle -området/opgaveløsningsområdet.

Opgaverne
Opgaverne

Placer nu de 12 udvalgte opgaver - en under hver af opgavekeglerne.

Grupper
Grupper

Inddel eleverne i par af to og to. Giv hver gruppe et stykke papir og en blyant til løsning af opgaverne. Vigtigt at eleverne krydser opgavenummeret af, så de ved hvilke opgaver de har løst.

Udvælg fanger
Udvælg fanger

I vælger et par som skal agere fangere på "broen". Fanger-parret får intet scorekort. Del grupperne ud på de to opgaveområder, så der er ca. lige mange i hver ende.

Kryds broen
Kryds broen

Eleverne skal nu krydse "broen" for at løse en opgave i den anden ende. De skal her undgå at blive fanget. Bliver man ikke fanget, løser man en opgave og skal derefter krydse "broen" igen, for at få lov til at løse næste opgave. Broen skal krydses før man kan løse en opgave.

Fanget
Fanget

Bliver et par fanget, byttes der roller. De nuværende fangere skal være opgaveløsere, og de nuværende opgaveløsere skal nu være fanger. Scorekortet gives videre til de nye opgaveløsere. Sådan fortsætter aktiviteten indtil alle opgaver er løst.

Vigtigt
Vigtigt

Det kan være, at du som lærer, skal give et signal til at alle skal løbe, hvis eleverne bliver tøvende i at krydse "broen". Tæl fx ned fra 3. Gennemgå de løste opgaver på klassen.

Se alle 7 steps
star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering