Er tryksager egentlig ikke noget forbandet svineri?

Bekymrer I jer også for tryksagers indvirkning på klima? Det gør vi også her hos A-Sport. Derfor har vi truffet en række naturlige valg for vores trykte udgaver af brochurer og kataloger, så man med god samvittighed kan modtage og læse:

Svanemærket:
Vores kataloger er Svanemærket. Et miljømærke, der gives til tryksager, som dokumenteret lever op til miljøkrav, der er blandt de strengeste i verden og som jævnligt skærpes.


Ansvarlig skovdrift:
Vores brochure og kataloger er trykt på papir fra ansvarlige skovbrug, der planter flere træer, end de fælder.

Produceret helt uden giftige stoffer:

Alle vores tryksager er produceret helt uden tungmetaller og skadelige kemikalier.

Tak fordi du læser med på tryk eller på www.a-sport.dk/kataloger

Går det ikke ud over træerne at producerer papir?

Nej, faktisk er det lige modsat - vi bliver bedre og bedre til at genbruge papir. Faktisk genbruges hele 84% af papiret i den europæiske papirindustri. Da fibrene i papiret kun kan genbruges få gange, er der et behov for 40% nye papirfibre for at opretholde en genbrugscyklus. Altså er der et konstant behov for at fælde træer.

Klimavenligt papir og ansvarlige skovbrug
Papir er klimavenligt, når det er lavet at træ fra ansvarlige skovebrug. Og det er alt det papir, som A-Sport bruger til tryksager. Papiret vi bruger til vores tryksager, stammer fra bæredygtigt skovbrug i Sverige og Finland. Her plantes der 3-4 træer for hvert træ der fældes.

Ansvarlige skovbrug er vedvarende skovbrug. Her planter man mange tusinde træer pr. hektar. De vokser op så tæt på hinanden, at de bliver rette og uden store sidegrene. Efter 50-100 år er træerne store nok til tømmer, og undervejs er langt de fleste (over 90%) af de oprindelige træer blevet fældet for, at de sidste træer kan blive så store som mulige. De fældede træer bliver brugt til papir og er med andre ord et biprodukt fra skove, som dyrkes for at producere store træer til tømmer i byggeriet.

Skoven vokser lige meget, målt i tons træ, og suger lige meget CO2 ud af luften, uanset om man fælder nogle af træerne, De tilbageblevne træer vokser blot så meget mere, fordi de efter udtyndingen får mere vand og lys.

Man fælder aldrig alle træerne, og der spares derfor hele tiden mere træ op i skovene, selv om der tyndes ud hvert 5-10 år. Den geniale, klimavenligt og overraskende fidus ved vedvarende skovbrug er netop det, at man kan fælde det, man kalder udtyndingstræ uden af mindske skovens fortsatte træproduktion og CO2-lagring.

Derfor er det godt for skovene, at der bliver brugt papir. Når tyndingstræerne bliver solgt undervejs, påvirker det skovenes økonomi og mulighed for at produceret store træer til miljø- og klimavenligt byggeri.

Pair og skovenes naturværdier

Hugsten af tyndingstræer går heller ikke ud over skovenes naturværdier, fx biodiversiteten. Det vigtige for biodiversiteten er store gamle træer, som får lov at blive i skoven og rådne op. Det giver liv til biller, insekter, svampe og fugle. Tynde træer derimod har ringe biologisk værdi, når de rådner op i skoven. Så det giver masser af mening i stedet for at udnytte dem til fx papir.

Øget brug af papir vil give mere skov

Øget efterspørgsel på biler medfører flere bilfabrikker. Øget efterspørgsel på fødevarer medfører mere landbrug. Og øget efterspørgsel på træprodukter, fx papir til tryksager og emballage, medfører mere skov. Forklaringen er, at udsigten til et større salg af træ, gør det mere tillokkende for jordejere at kaste sig ud i den meget langsigtede investering, det er at plante træer i jorden. Derfor kan man bruge papir med rigtig god samvittighed.

Intet papir kommer fra regnskoven

Hvert år ryddes tropisk regnskov, og det giver mange steder problemer for lokalbefolkningen og biodiversiteten.  Den største årsalg til rydningerne er, at jorden omlægges til landbrug for at producere fødevarer. De største forhindringer for at gøre noget ved det, er fattigdom og regeringer, som ikke er i stand til at håndhæve egne love og skovplaner. Derimod er forbruget af papir ikke med til at rydde regnskov. Intet af det papir, som bruges i Danmark, er lavet af træ fra regnskove.


Der er rigeligt med træ til papir

De europæiske skove vokser hver år. 45% af EU's samlede areal er dækket af enten skov (39%) eller anden træbevoksning (6%). Europas skove vokser årligt med et areal, der er større end Fyn. Hugsten i Europas skove er kun 75% af den årlige tilvækst. Det betyder, at der bliver mere og mere træ op i skovene hver år, selv om noget træ bliver brugt til fx. papir.

Kilder: Foreste, forestry and logging 2020. Eurostat - Living forest report 2011-2015 WWF - State of Europe's Forests 2015. Ministerail Conference on the Protection of Forests in Europe - State of the World's Forests 2020. FAO.

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering