Serviceeftersyn af padelbaner

Regelmæssigt og forebyggende serviceeftersyn, forlænger padelbanens levetid væsentligt.

Med mange års erfaring med montering af bl.a. padelbaner, hjælper vi gerne med vejledning til vedligeholdelse. Vi udfører alt arbejdet med egne montører og maskiner - for at sikre god kvalitet og service.

Ring til os for mere information på tlf. 97 51 07 17 eller send os en mail på service@a-sport.dk

A-Sport tilbyder en serviceaftale, hvor jeres padelbaner regelmæssigt vil blive kontrolleret og serviceret. 

Vi gennemgår alt, så I har et godt grundlag for at vedligeholde jeres bane forsvarligt, og dermed opretholde en økonomisk rentabel forretning, og ikke mindst gode spilleforhold.

Vi tilbyder 3 forskellige padel serviceaftaler:

Til alle 3 serviceaftaler kan der tilkøbes en glasforsikring på jeres padelbaner

Glasforsikringen tegnes pr. bane og er inkl. udskiftning af op til 2 stykker glas pr. år.

Specielle vilkår gælder

Tegnes en glasforsikring, slipper I for store uforudsete omkostninger

Skulle uheldet være ude og et glas går i stykker, anbefaler vi, af sikkerhedsmæssige grunde, at glasset fjernes hurtigst muligt

Alle padelbaner bør have en inspektionsplan

I planen skal det fremgå, hvornår der skal foretages en inspektion. Et tjek eller en inspektion kan foretages af en kvalificeret person, som kender de gældende europæiske standarder, som padelbanen skal leve op til.

Inspektionsplanen kan inddeles i 3 forskellige parametre:

1: Rutinemæssig visuel inspektion

2: Driftsinspektion

3: Årlig hovedinspektion

Læs mere om hver enkelt inspektion her:

Rutinemæssig visuel inspektion:

Den rutinemæssige visuelle inspektion er, hvor padelbanen gennemgås overordnet. Her skal der bl.a. tjekkes for åbenlyse fejl - eksempelvis:

  • Om der ligger glasskår og andre fremmedelementer på padelbanen
  • Om padelbanens glaspartier er forsvarligt monteret, løse skruer m.v.
  • Om der er åbenlyse defekter grundet hærværk eller slid
  • Om padelbanen har skarpe kanter og flossede overflader
  • Spillefladens stand - samling i græsset og sand indhold


Den visuelle inspektion bør foretages mindst én gang ugentligt og kan udføres af den baneansvarlige.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere grundig inspektion. Alt afhængigt af hvor stort slid, der er på anlægget, bør der foretages en driftsinspektion med 1-3 måneders mellemrum. Det anbefales at driftinspektionen udføres af en kvalificeret person. En drifts-inspektion består af:

  • En generel visuel inspektion
  • En grundig gennemgang for manglende dele
  • Sikring af padelbanens stabilitet og undersøgelse for slitage
  • En grundig gennemgang af driftssikkerheden
  • Glasset efterspændes og det sikres at glaspartierne ikke rører hinanden

En driftsinspektion bør foretages med 1-3 måneders mellemrum, og vi anbefaler at den bliver udført af en kvalificeret person.

Årlig hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion er en yderst grundig inspektion, hvor alle detaljer efterses med et sikkerhedsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv. Under denne inspektion vil både skjulte og synlige fejl opdages. En årlig hovedinspektion indeholder:

•  Undersøgelse af tæring, rust og råd 

•  Kontrol af slitage

•  En grundig gennemgang af fundamentet
•  Kontrol af kunstgræs, glaspartier, spillenet og belysning 

En årlig hovedinspektion skal foretages af en kvalificeret person, som kender de gældende europæiske standarder, som banen skal leve op til. Derfor anbefaler vi at inspektionen udføres af en kvalificeret montør.

Konstateres der fejl af alvorlig karakter, som udgør en sikkerhedsrisiko, bør fejlen straks udbedres. Hvis fejlen ikke kan udbedres, skal padelbanen sikres mod brug.


Denne inspektion skal foretages én gang om året og skal udføres af en kvalificeret montør.

Bygningsreglementet:

Reglerne for multisport og legepladser m.v. afhænger af, om en bane er offentlig eller privat. Er du i tvivl om, hvilken kategori din padelbane hører til, kan du se mere om byggesagsbehandling af padelbaner, multibaner, legepladser m.v. i bygningsreglementet.

Du kan også spørge Bolig- og Planstyrelsen, der er byggesagsmyndighed - eller din kommunes tekniske forvaltning.

Fordelene ved en professionel serviceaftale fra A-Sport

Hvis du tegner din serviceaftale med A-Sport, er du sikret at jeres anlæg er serviceret efter gældende regler

Vi anbefaler en professionel servicering af banen, mindst én gang om året

Med en serviceaftale forlænger I banens levetid, og formindsker omkostningerne til vedligeholdelse på den lange bane

I får råd og vejledning til den bedste vedligeholdelse af banen, mellem A-Sports servicebesøg

Det er vigtigt at banen jævnligt tjekkes for fejl og mangler, jf. vores drift og vedligeholdelses-vejledning

Vi kan med vores maskiner og knowhow, hjælpe jer med at vedligeholde banen, med mange års levetid til følge

Mere end 20 års erfaring med service af motorikrum, idrætsanlæg og idrætshaller

Vi kontakter jer for at gøre opmærksom på næste serviceeftersyn

Få et uforpligtende tilbud på en serviceaftale

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering