Trivsel - Dig og de andre

Fysisk aktivitet smitter: Spontane smil, grin og lysten til at gribe ud efter de andre viser trivsel. Når situationer samtidig rammesætter, at alle kan udfolde sig, og at alle har en afgørende rolle, er essensen i centrum. Oplevelsen i at mærke at den ene elev efter den anden overgiver sig til sagen, til lege og til de andre, er så stor, at det er værdifuldt at træne og øve og afsætte tid til det.

Der er ekstra brug for at genoptage og genvinde de sociale klassefællesskab. Forskning viser, at bevægelse har en fantastisk evne til at udvikle og gøre godt for den mission. Man skal trives for at kunne lære og modtage undervisning.


Hermed lancerer vi det komplette forløb med nye og velkendte bevægelsesaktiviteter, der styrker elevernes trivsel og klassefællesskabet.

Bevægelsesaktiviteter med leg, samarbejde og trivsel i fokus

Idéen med bevægelse: Bevægelsesaktiviteterne kan bruges som et kortere eller længere supplement, hvor man sammen kan have det sjovt med forskellige sociale og fysiske lege.

Det kan være aktiv læring, hvor man sætter bevægelse på den teori, man har arbejdet med. Det kan være et regulært Brain Break for at få tilført fornyet energi. Hensigten kan være at styrke motorikken og samspillet mellem hjerne og krop, der er det absolutte fundament for vores bevægelser, reaktioner, reflekser, adfærd og følelser. Bevægelsesaktiviteten kan også være på dagsordenen for at lege og være sammen. Legen er i sig selv formålstjenlig, da den socialiserer, inkluderer og er identitetsskabende. Det fører til forståelse, accept og empati. Uanset hvilken indgangsvinkel, hvilket mål vi har med bevægelsesaktiviteten, fører den til sundhed,
læring og trivsel!

Download trivselsplakat i A3

Hvad er Trivsel?

Hvad er trivsel i pædagogik?

Trivsel i hverdagen er, når børn, unge og voksne er sammen om at skabe det gode miljø. For eleverne har det betydning at blive set og mødt. De er optaget af hinanden, af at lege og af, at der sker noget usædvanligt inden for rammerne af det kendte.

Ordet ”trivsel”

Kommer af ”at trives”, der er af oldnordisk oprindelse. I daglig tale henviser ordet til sundhed, livskraft, vækst og velvære.

Hvad siger folkeskoleloven om trivsel?

Trivsel blandt alle elever. Alle elever skal have ret til at trives i skolen og til en hverdag uden mobning. Elevernes trivsel hænger tæt sammen med deres faglige udbytte af undervisningen. Derfor forudsætter trivsel blandt alle elever både en social og en faglig indsats.

Komplet forløb  - Trivsel

Her får du vores Trivsel hæfte med 36 siders spændende bevægelsesaktiviteter, der sætter fokus på trivsel og social udvikling. Aktiviteterne er lette at gå til og kræver ingen eller få rekvisitter. Med dette hæfte får du et komplet forløb med forslag til arbejde med trivsel før, under og efter aktiviteten på alle alderstrin i skolen.

Du får bl.a.:

  • Den faglige viden om bedre social udvikling
  • Flot trivselsplakat i A3
  • Endnu en flot trivselsplakat i A3
  • 12 nye veje eller lege til bedre trivsel i skolen
  • 6 emo-kort til at træne de basale følelser


Hent E-bogen her

EMO-kort med Antonius

… et ekstra værktøj til at fokusere på følelser og trivsel

Emo-kortene træner sociale kompetencer indenfor de 6 grundlæggende basale følelser: glæde, sorg, vrede, overraskelse, frygt og afsky. Vi udtrykker disse følelser gennem samme form for ansigtsudtryk og kropssprog uanset samfund og socialisering.

Kortene er forestillingsbilleder, som kan understøtte samtale og refleksioner omkring følelser og relationer i både små og store grupper. Emo-kortene kan bruges til alle aldre.

Første gang kortene præsenteres, er det en god idé at øve sig i at sætte ord på de følelser kortene repræsenterer, og at den voksne deler sine egne tanker om billederne med børnene.

Emo-kortene kan trækkes ned over en aktivitet for at fokusere på en bestemt følelse. Prøv fx at lege Tå mod tå henholdsvis med glæde og afsky. Hvilke aspekter giver det til legen, og hvilke følelser giver det i kroppen?!

Hent Trivsel hæfte med Emo-kortene

Trivsel og robusthed

I dette hæfte giver vi inspiration til aktiviteter, der både kan foregå udenfor, indenfor i klassen og på gangene. Som afslutning vil A-Sport pointere, at trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af være forbundet med et fællesskab og giver overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Begrebet anvendes hyppigt i vurderingen af børns udvikling. I skolen er trivsel derfor et personligt aspekt ved tilværelsen, som skabes af erfaringer og mødet med omgivelserne. Trivsel er i de senere år blevet et vigtigt redskab i vurdering af de livsvilkår og den livskvalitet, der udvikles i omsorg for børn generelt. Robusthed skabes af gode erfaringer.

Mindre risiko og positive effekter

Regelmæssig fysisk aktivitet styrker generelt trivselsindsatsen. Tilsvarende befordrer den fysiske aktivitet specifikke aspekter af både fysisk, psykisk og social sundhed hos børn og unge. Fysisk aktive børn har væsentlig mindre risiko for at få symptomer på depression end mindre aktive børn, både på kort og lang sigt.

De positive effekter afhænger af den ramme, man sætter det ind i, og det er afhængigt af den pædagogiske tilgang, intensitet og varighed. Endelig betyder det sociale miljø omkring aktiviteten noget for effekten.

Bevægelse gøder hjerne

Inddragelse af motion og bevægelse i den daglige undervisning kan give eleverne sundhed og trivsel. Det er videnskabeligt bevist, at pulsstigninger både gør eleverne gladere, øger deres evne til at koncentrere sig og fremmer langtidshukommelsen. Man har fundet ud af, at fysisk aktivitet markant ændrer hele kemien i hjernen og nogle af de kemiske ændringer hænger direkte sammen med din evne til at lære nyt og huske.

Begrebet bevægelse dækker i sin bredeste forstand både idræt, sundhed og motion. Det skal forstås som et pædagogisk og didaktisk redskab, der forbedrer elevens læring og trivsel på samme tid.

Vi danner nye hjerneceller ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet får hjernen til at frigive stoffer, der stimulerer hjernecellerne og forbindelserne mellem dem til at vokse og blive stærkere. Med andre ord producerer kroppen sin helt egen hjernegødning.

Hent trivsel hæfte med denne flotte plakat i A3

Skal vi kontakte dig?

Vi kan være med til at rådgive og vejlede omkring et undervisningsforløb, hvor trivsel i skolen er hovedingrediensen.

Send os en mail - så kontakter vi jer

Kurser eller workshop

Har I lyst til at vi kommer forbi og viser hvordan vi bruger vores Daglig Dosis koncept indenfor undervisning, trivsel, idræt og motorik - så tag fat i os.

Kontakt os

star
Danmarks største udvalg i idrætsudstyr
star
Etablering af de aktive rum
star
Læringsplatform med over 200 aktiviteter
star
Hurtig og nem levering