A-Sport A/S

DAGLIG DOSIS AF BEVÆGELSE

A-Sport Daglig Dosis - Bevægelsesforløb til undervisning

Bevægelse har betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. "Man bliver glad, når man rører sig – og man bliver endnu mere glad, når man rører sig sammen med andre. Så hvis man går og er trist, så er det bedste, man kan gøre, at komme ud og røre sig sammen med andre. Det skaber fællesskab" - citat fra Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil. 

Med Daglig Dosis bevægelsesforløb får I et komplet program, der består af gode og holdbare aktiviteter, der over 1-3 måneder giver facilitering og stilladsering til eleverne på to planer:

  • dels i opbygning af kropslige kompetencer

  • dels til udbygning af relationer og kommunikation mellem elever

I første uge starter klassen et forløb med givtige gentagelser, som fortsætter over 4 uger eller måske endda 3 måneder. Hver dag gennem alle uger øver, leger og udvikler klassen på de aktiviteter, som I begynder på i den første uge af forløbet. Derved kan eleverne opleve, hvor meget bedre de bliver til at udføre bevægelser, samarbejde med klassekammerater og komme med gode idéer til ændringer af aktiviteter og lege-regler.

Kort om Bevægelsesforløbet:

Formål: Understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med udvikling af børns kropslige kompetencer, relationer og kommunikation i praksis.
Udviklet til: Pædagoger og lærere, der underviser fra 0.-10. klasse
Udviklet af: Fagpersonale med mange års erfaring med undervisning af børn og unge. Fagkonsulenten er uddannet lærer og motorik-pædagog og har stor viden inden for aktiv læring, idræt, motorik, bevægelse, leg og trivsel.
Varighed: 1-3 mdr. som udgangspunkt. Kan dog tilpasses efter behov.
Det får I: Daglig Dosis kompendium og plakat, redskaber, adgang til digitale læringsportaler, support, 3 x workshop besøg af A-Sport bevægelses- og trivsels konsulent.
 

Ugen er delt op efter fem fokusområder

Vi skræddersyer forløbet, så det passer netop jeres institution​

For at I får det maksimale udbytte at dette forløb, afstemmer vi sammen med jer, hvad der er jeres behov for bevægelse, og hvordan forløbet skal se ud. Bevægelsesforløbet indeholder både vejledningsmøder, fagmateriale, øvelser i praksis, adgang til læringsportaler, rekvisitpakke og adgang til support under hele forløbet.

Forløbsbeskrivelse: Vi udarbejder en forløbsbeskrivelse, der giver jer overblik over jeres muligheder under hele forløbet samt forløbets vigtigste punkter, som fx start-/ slutdato, aktuelle workshops, ansvarligt personale mv.


 

Materialepakke: I får udleveret en rekvisitpakke (se eksempel), der er tilpasset de udvalgte aktivitetsskabeloner fra bevægelsesforløbet, så I har alt, hvad der skal til for at komme hurtigt i gang med at skabe mere bevægelse.


 

Læringsportal: I får adgang til A-Sport Idébank og ATIB-læringsportal, hvor I finder læringsmateriale til den pædagogiske læreplan og i særdeleshed en masse inspiration til lege, motorik, sanser, aktiv læring, bevægelse og trivsel. 


 

'Hold i hånd' informationsworkshop: Vores bevægelses- og trivselskonsulent kommer ud til jer og viser, hvordan man arbejder med bevægelsesforløbet i praksis. Ved afslutning af opstartsworkshoppen er I klædt på til at arbejde selvstændig med kompendiet og plakaten.


 

Daglig Dosis kompendium: Med kompendiet giver vi dig vores bud på, hvordan programmet for daglig dosis af fysisk og socialt aktivitet, træning, indlæring og bevægelse kan foregå. I får 20 aktiviteter, som I kan arbejde med over 1-3 måneder. 

Daglig Dosis plakat: Gør det nemmere at få overblik over alle bevægelsesforslag, da den kan hænge på væggen i klasselokale. Hver aktivitet og dens regler er forklaret og vist en lille animation, som er nem at åbne via QR-koden på plakaten.


 

Support: Åben direkte linje fra gulvet med børn til telefonisk support i dagtimerne (kl. 10-14). I får et klippekort med 10 x support fra vores fagkonsulent. Står I pludselig med et problem, som ikke lige umiddelbart kan løses, kan I ringe til os og få hjælp med det samme.


 

'Hold i hånd' vejledningsworkshop: Mulighed for justering af det aktuelle forløb, I er i gang med. Vores konsulent kommer ud til jer for at følge op på, hvordan det er gået siden opstart af forløbet. Der tages højder for jeres aktuelle situation, ønsker og behov for tilpasning.


 

'Hold i hånd' afslutningsworkshop: I samarbejde med vores fagkonsulent evaluerer vi hele forløbet og den udvikling, der har været undervejs. Desuden giver vi jer inspiration og idéer til, hvordan det videre forløb kan foregå.

Planlægning og afvikling

Aktiviteterne kan med fordel planlægges, så udbyttet for eleverne ikke kun knyttes til en lokation, men udnytter og opbygger trivsel i de oplagte skole-zoner, som børnene færdes i. Uanset om det er aktiviteten, eller om det er vind og vejr, der bestemmer rammen, så er det oplagt at inddrage mindst tre lokaliteter: klasselokalet, udeområder og selvfølgelig gangarealer og mellemrum.
 

Givtige gentagelser under hele forløbet

Dagens aktivitet er tænkt ind i et mønster med dels en rød tråd og en gentagelse på 3 eller 4 gange. Den første gang lærer man rammer og aktivitetens specifikke dele, næste gang kan deltagerne skaffe sig overskud til at spille med på både dele og helhed og dermed kan de udtrykke sig som sociale deltagere, foretage valg og tage initiativer. Tredje gang kan fokus samles om kropslige detaljer og særlige delikate “moves” og aspekter af netop denne aktivitet. Den sidste gang kan skabe en god oplevelse af at være blandt kompetente deltagere og samtidig opleve selv at være en kompetent deltager.

Q&A

1. Kan Daglig Dosis forløbet tilpasses vores behov?

Vi tilpasser gerne forløbet, hvis I har nogle specifikke ønsker eller behov. Det er derfor altid en god idé at få afklaret jeres behov før forløbets start. I kan kontakte Kris Johansen for mere information.

2. Kan min rekvisitpakke blive tilpasset?

Hvis der er nogle rekvisitter fra Daglig Dosis - pakken, som I allerede har, kan vi tilpasse jeres rekvisitpakke. Dette kan aftales nærmere med jeres lokale A-Sport konsulent.

3. Vores institution har allerede et ATIB-abonnement

Har jeres institution et ATIB-abonnement, kan I få tilpasset bevægelsesforløbet således, at abonnementsværdien bliver refunderet i form af fx rekvisitter. For mere info kontakt jeres lokale A-Sport konsulent.

4.  Hvad skal der oplyses for at bestille Daglig Dosis bevægelsesforløbet?

Det eneste I skal oplyse for at bestille forløbet er:

  • Den ønskede startdato (senest 30 dage inden startdato)

  • Institutionens navn og adresse

  • Kontaktpersonens navn, e-mail og tlf.nr.

  • Antal personer, der vil deltage i forløbet

5.  Kan vi købe Daglig Dosis bevægelsesforløbet uden workshops?

Ja, det er også en mulighed. Indhent tilbud ved at kontakte din lokale A-Sport konsulent

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

 

 

Kontakt os

Har I spørgsmål, eller vil I vide mere om Daglig Dosis-tilbuddet, er I meget velkomne til at kontakte os.

A-Sport er en totalleverandør af aktivitet og bevægelse, og vi har siden 2010 haft stor fokus på aktiv læring og bevægelse i undervisningen. En af hjørnestenene i vores vision er gennem bevægelse at opbygge atmosfære, læring, stemning og trivsel.

OPDATERET DEN 9. DECEMBER 2020 AF ALLA

Når du benytter A-Sport.dk accepterer du, at vi bruger cookies til statistik, optimering, funktionalitet samt markedsføring.

Læs mere her