A-Sport A/S

DAGLIG DOSIS - MOTORIK

A-Sport Daglig Dosis - Motorikforløb (0-8 år)

Motorikforløbet byder ind med både kvalificeret læringsfacilitering og inspirerende sansemotorisk arbejde med børn. Forløbet er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintegration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser.

Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nervebaner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i første omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres.

A-Sport Daglig Dosis Motorikkurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin.

 

Vi skræddersyer forløbet, så det passer netop jeres institution​

For at I får det maksimale udbytte at dette forløb, afstemmer vi sammen med jer, hvad der er jeres behov for motoriktræning, og hvordan forløbet skal se ud. Motorikforløbet indeholder både vejledningsmøder, fagmateriale, øvelser i praksis, adgang til læringsportaler, rekvisitter til motorisk træning og adgang til support under hele forløbet.

Kort om Motorikforløbet:

Formål: Klæde den enkelte underviser på til at implementere et godt og sikkert bevægelses- fundament for børn 0-8 år i dagligdagens gøremål fx cykle, kunne lege, dyrke sport, lære og opleve verden i bevægelse.
Udviklet for: Undervisere og pædagoger, der arbejder med børn i alderen 0 til 8 år, i dagtilbud og skole.
Udviklet af: Fagpersonale med mange års erfaring med undervisning af børn og unge. Fagkonsulenten er uddannet lærer og motorik-pædagog og har stor viden inden for aktiv læring, motorik og sanser, bevægelse, leg og trivsel. 
Varighed: Forløbet strækker sig over 6-12 mdr. og kan tilpasses efter jeres behov.
Det får I: Motorikkompendium, motorikredskaber, adgang til digitale læringsportaler, support, 3 x workshop besøg af A-Sport motorikkonsulent.
 

Forløbsbeskrivelse: Vi udarbejder en forløbsbeskrivelse, der giver jer overblik over jeres muligheder under hele forløbet samt forløbets vigtigste punkter, som fx start-/ slutdato, aktuelle workshops, ansvarligt personale mv.


 

Materialepakke: I får udleveret en rekvisitpakke, der er tilpasset de udvalgte aktivitetsskabeloner fra Motorikkompendiet (0-8 år), så I har alt, hvad der skal til for at komme hurtigt i gang med motoriktræningen.


 

Læringsportal: I får adgang til A-Sport Idébank og ATIB-læringsportal, hvor I finder læringsmateriale til den pædagogiske læreplan og i særdeleshed en masse inspiration til lege, motorik, sanser, aktiv læring, bevægelse og trivsel. 


 

'Hold i hånd' informationsworkshop: Vores bevægelses- og trivselskonsulent kommer ud til jer og viser, hvordan man arbejder med motorikforløbet i praksis. Ved afslutning af opstartsworkshoppen er I klædt på til at arbejde selvstændig med motorikkompendiet.

 

 

Motorikkompendium: Med motorikkompendiet giver vi dig vores bud på, hvordan motoriktræningen kan foregå. I får konkrete aktiviteter, der med farvekoder viser 3 stier, som hver især passer til bestemte aldersgrupper: op til 3 år, 3-5 år og til indskolingsbørn 6-8 år.

Motorik - kom i gang kort: Gør det nemmere at gå i gang med motoriktræning. I får udleveret motorikkort, der viser, hvordan den enkelte aktivitet skal udføres. Med en overskuelig og visuel trin for trin vejledning, skal I ikke bruge ekstra forberedelsestid.


 

Support: Åben direkte linje fra gulvet med børn til telefonisk support i dagtimerne (kl. 10-14). I får et klippekort med 10 x support fra vores fagkonsulent. Står I pludselig med et problem, som ikke lige umiddelbart kan løses, kan I ringe til os og få hjælp med det samme.


 

'Hold i hånd' vejledningsworkshop: Mulighed for justering af det aktuelle forløb, I er i gang med. Vores konsulent kommer ud til jer for at følge op på, hvordan det er gået siden opstart af forløbet. Der tages højder for jeres aktuelle situation, ønsker og behov for tilpasning.


 

'Hold i hånd' afslutningsworkshop: I samarbejde med vores fagkonsulent evaluerer vi hele forløbet og den udvikling, der har været undervejs. Desuden giver vi jer inspiration og idéer til, hvordan det videre forløb kan foregå.

 

Arbejde målrettet med motorik, sanser og bevægelse - udvikling af børns motoriske kompetencer

Børns grundmotorik har afgørende indflydelse på, hvordan og hvor godt de lykkes med det, de gør, og som det allervigtigste, hvordan børn oplever dem selv i det, de deltager i.

Motorikområdet omhandler alt, hvad der har med bevægelse at gøre, og hvordan vi stimulerer børns evne til at sanse. Ikke mindst er evnen til at omdanne dis­se sanseindtryk til information så afgørende, fordi den kan bruges bevidst/ubevidst af barnet til handlinger og oplevelser hver dag.

I A-Sport tænker vi motorik i bred forstand - også bredere end motorisk kompetence. De motoriske færdigheder er den del, undervisere, pædagoger og lærere direkte kan understøtte og skabe et godt miljø for.

Med A-Sport Daglig Dosis - Motorikforløb giver vi jer motorikredskaber til at arbejde med udvikling af børns motoriske kompetencer.

Q&A

1. Kan motorikforløbet tilpasses vores behov?

Vi tilpasser gerne forløbet, hvis I har nogle specifikke ønsker eller behov. Det er derfor altid en god idé at få afklaret jeres behov før forløbets start. I kan kontakte Kris Johansen for mere information.
 

2. Kan min rekvisitpakke blive tilpasset?

Hvis der er nogle rekvisitter fra motorikpakken, som I allerede har, kan vi tilpasse jeres motorikpakke. Dette kan aftales nærmere med jeres lokale A-Sport konsulent.
 

3. Vores institution har allerede et ATIB-abonnement

Har jeres institution et ATIB-abonnement, kan I få tilpasset motorikforløbet således, at abonnementsværdien bliver refunderet i form af fx rekvisitter. For mere info kontakt jeres lokale A-Sport konsulent.  
 

4.  Hvad skal der oplyses for at bestille motorikforløbet?

Det eneste I skal oplyse for at bestille Motorikforløbet er:

  • Den ønskede startdato (senest 30 dage inden startdato)
  • Institutionens navn og adresse
  • Kontaktpersonens navn, e-mail og tlf.nr.
  • Antal personer, der vil deltage i forløbet
     

5.  Kan vi købe motorikforløbet uden workshops?

Ja, det er også en mulighed. Indhent tilbud ved at kontakte din lokale A-Sport konsulent.
 

6.  Hvorfor varighed af motorikforløbet er fra 6-12 mdr.?

Varighed af motorikforløbet kan tilpasses efter individuelle behov.

 

Sådan håndterer vi Covid-19 i forbindelse med kurser

 

 

Kontakt os

Har I spørgsmål, eller vil I vide mere om Daglig Dosis-tilbuddet, er I meget velkomne til at kontakte os.

A-Sport er en totalleverandør af aktivitet og bevægelse, og vi har siden 2010 haft stor fokus på aktiv læring og bevægelse i undervisningen. En af hjørnestenene i vores vision er gennem bevægelse at opbygge atmosfære, læring, stemning og trivsel.

OPDATERET DEN 4. NOVEMBER 2020 AF ALLA

Når du benytter A-Sport.dk accepterer du, at vi bruger cookies til statistik, optimering, funktionalitet samt markedsføring.

Læs mere her