Om ATiB og A-Sport

A-Sport er en virksomhed blandt andet med den afgørende intention at skabe bevægelse i læring. ATIB er en forlagsvirksomhed med en it-platform, der placerer bevægelsen i centrum. Aktivitet, Træning, Indlæring og Bevægelse er nøgleord for at skabe den optimale løsning for undervisning, hvad enten det udspiller sig i skolen, i børnehaven eller i idrætsforeningen.

Tilsammen er A-Sport og ATIB en enhed, der satser på at kombinere og bruge hinandens respektive kompetencer og kerne-kvalifikationer. Samarbejde er i højsædet og i denne vekselvirkning opnår vi kvalitetsprodukter, der i A-Sport’s tilfælde primært resulterer i stærke og afprøvede materielle designede produkter, der holder i aktiv brug. ATIB har fokus på og bidrager med den fagfaglige del.

Sigtet er institutioner fra børneinstitutioner, skoler, gymnasier og idrætsforeninger. I øvrigt matcher de to virksomheder gerne de særlige og specifikke behov, som en læringsenhed måtte ønske sig. Der er tilknyttet konsulenter med forskellige spidskompetencer lige fra motoriske, didaktiske, arkitektoniske og til materiale beskaffenhed.

Vi responderer tilsammen de behov og ønsker, som den enkelte organisation eller institution måtte forestille sig. Har I allerede rummene kan vi byde ind med Aktiv Læring. Har I inspirationer til aktiv læring, kan vi supplere med understøttende fagligheder eller produkter og design til bevægelsesrum, der kan skabe grundlag for jeres ideer.

A-Sport og ATIB eksperimenterer og udvikler på at skabe RUM - rum med kærlige puf. Hensigten er at optimere bevægelse i undervisning og læring, men også at være en faciliterende enhed, der kan være med til at skaffe den altafgørende tid til pædagoger og undervisere. Tid der kan gå til relations- og udviklingsarbejde, fordi miljø og arkitektur skaber afsæt for kvalitativ aktiv læring.

A-Sport's produktsortiment indeholder alt når det gælder træning, motion, aktiv læring samt udstyr til idrætshallen, gymnastiksalen og stadion. Vi tilbyder de bedste produkter. 081021