A-Sport A/S

Vejledning til finansiering af A-Sport multibane eller udendørs idrætsanlæg

Langt de fleste multibaner anlægges med støtte fra fonde eller offentlige midler. Kravene til fondansøgninger kan være forskellige - derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind i disse krav inden ansøgningen afsendes. I mange tilfælde kan fondens krav findes på deres hjemmeside. Der er altid stor efterspørgsel efter disse fond-puljer, og det er vigtigt at søge korrekt og i god tid. Det kan være lidt af en jungle at søge støtte til sit projekt - derfor har vi her en række gode råd, som kan være en hjælp til jeres ansøgning:

Oplys om ansøger:
Alle kontaktinformationer på ansøger af projektet (navn, adresse, telefon, e-mail, CPR/CVR nr., hjemmeside adresse).
Husk, at vedlægge årsregnskaber og vedtægter så fonden har mulighed for at få en forståelse af, hvem der søger om midler. Brug også denne mulighed for at forklare sammenhængen mellem ansøger og projektet.

Projektansvarlig:
Alle kontaktoplysninger på den ansvarlige for projektet (navn, evt. firma, telefon, beskrivelse af relevant erfaring, hjemmeside adresse). Brug også denne mulighed for at synliggøre at den projektansvarlige har den relevante erfaring til at gennemføre projektet.

Projektbeskrivelse og formål:
Giv en detaljeret beskrivelse af projektet: Hvor ligger banen i landet? Hvordan vil banen kunne bidrage til lokalsamfundet, hvor mange vil kunne få glæde af banen? Kan banen bruges af flere institutioner? Hvad vil banen kunne bidrage med? Udover det bør banens størrelse og materialer også beskrives. Beskriv projektet så detaljeret som muligt, da det giver fonden en fornemmelse af projektet.

Projektstyring:
Her forklares hvordan styringen af projektet hænger sammen med budgettet og arbejdsmetoderne, I vælger at bruge.

Finansiering:
Modtager projektet allerede støtte fra anden side så husk at oplyse fra hvem og hvor meget der modtages.

Søges andre fonde:
De fleste fonde vil gerne vide hvordan og hvorfra der skaffes midler til projektet. Det er en god idé, at oplyse hvilke fonder der søges og hvor meget der ansøges om.

Projektperiode:
Det er vigtigt, at kunne give en realistisk tidsramme fra projektet. Udspicificer gerne delmål - så I synliggør, hvor lang tid I påregner til de enkelt elementer i projektet.

Samarbejdspartner:
En ansøgning bliver kun bedre af, at kunne fortælle om samarbejdspartnere (med deres tilladelse), der støtter projektet med andet end penge. Dette kan være andre personer/organisationer/virksomheder, der syntes projektet er en god idé. Der kan være tale om støtte i form af rådgivning eller at der bliver stillet nogle ressourcer til rådighed, som ellers ville have kostet penge.

Referencer og udtalelser:
Hvis I har udtalelser eller referencer fra personer, der er relevante for projektets formål, så husk også (med deres tilladelse) at disse bliver vedlagt ansøgningen.

Markedsføring og PR:
Husk at forklare, hvordan I vil markedsføre projektet og om I allerede kender til muligheder for god PR.

Beløb:
Hvor meget er prisen for hele projektet? Hvor meget er egen finansiering? Hvor stor en sum ansøger I om?
Angiv tydeligt, hvor mange penge I søger i støtte fra fonden. Hvis det er muligt, er det en rigtig god idé at præcisere hvad ansøgningspengene skal bruges til.

Budget:
Et godt realistisk budget betyder alt - dette er jeres mulighed for at vise, at I har gennemtænkt omkostningerne fra start til slut.

Vælg en DBU godkendt multibane
Repræsenterer du en fodboldklub, er DBU et oplagt sted at starte. Hvis man ansøger om støtte fra DBU, er der en række kriterier, som skal overholdes for at projektet er kvalificeret:

Kriterierne er:
•   Banen skal være multifunktionel: d.v.s. med mulighed for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter
•   Der er aktivitetesmuligheder både på langs og på tværs
•   Sociale opholdsmuligheder er integreret i banens udformning
•   Banen måler minimum 13x21 meter og fremstår åben og frit tilgængelig
•   Banen kan ikke forhåndsreserveres/bookes ud over almindelig skoletid (hverdag 8.00 - 15.00)
•   Brugerne skal sikres indflydelse på banens anvendelse
•   Banen skal være i funktion i mindst 10 år
•   Fodboldklubben har på givne tidspunkter fortrinsret til brug af banen

Udover disse krav stilles der også krav til leverandøren af multibanen. A-Sport opfylder disse krav, og vi er i stand til at levere multibaner, der matcher DBU's kriterier for fondsstøtte.

Hos A-Sport har vi fokus på at vores baner er monteret med kvalitetsprodukter. Vi leverer optimale løsninger til hver enkelt opgave, og vi er klar til at rådgive og vejlede jer. Kontakt os på telefon 97 51 07 17 eller find jeres lokale A-Sport konsulent her

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at klikke videre accepterer du vores brug af cookies.